متکازین

روستای زیبای جبل النور متکازین

متکازین

روستای زیبای جبل النور متکازین

متکازین

ســلام بـر متـکازین روستـای زیبــا ام
که کو هایش فروغی دارد از نور شهیدان

بسم الله الرّحمن الرّحیم

هدف از ایجاد این وبلاگ معرفی

1. روستای جبل النور (متکازین)

2. بزرگان روستا

3. آداب رسوم محل

4. واژگان تبری به گویش متکازین

5. جاذبه های روستا

و...

می باشد.

شما می توانید مطالبتان را برای ما ارسال کنید.